SVENSKA / ENGLISH

Om JR Kvartersfastigheter

JR Kvartersfastigheter är en fastighets- och stadsutvecklingsaktör med fokus på handel, service och upplevelser. Oavsett om vi arbetar i utvecklingen av nya stadsdelar eller i förädlingen av befintliga kvartersstrukturer ligger vårt fokus alltid på att arbeta för en levande blandstad där bostäder, kontor och lokaler finns sida vid sida, och där stråk och noder aktiverar fastigheterna i gatuplan. Genom att tillföra ett helhetstänk redan på planstadiet och vara den samordnande parten mellan kommun, byggherrar och andra kommersiella aktörer bidrar vi till att utveckla stadsdelar som lever under dygnets alla timmar. I dag gör vi detta i flera av Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt.

JR Kvartersfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Findeln Holding AB med säte i Malmö som i sin tur ägs av familjen Jungberg.