SVENSKA / ENGLISH

Arbetsmodell

Styrkan i vår arbetsmodell är det strukturella helhetsgrepp vi tar för att säkerställa att fastigheterna får ett blandat bestånd. Genom tredimensionell fastighetsbildning ges möjligheten att få in butikslokaler, kontor och bostäder i samma byggnad, men med olika ägare. Utifrån det kan vi skapa ett större sammanhang och koordinera vilka verksamheter som ska finnas. Vi bygger blandstad – på riktigt. Med en plan för hur hela området ska utvecklas förbättrar vi även gatu- och torgmiljöer med det övergripande målet att ge den lokala stadsdelen en spännande blandning av upplevelser, verksamheter, kultur, butiker, restauranger och service. Den här arbetsmodellen kallar vi kvartersutveckling och den har ett tydligt fokus på att få staden att blomstra som den dynamiska levande plats den alltid varit tänkt att vara.