SVENSKA / ENGLISH

FRIHAMNEN

Utvecklingen av Frihamnen är en av de viktigaste pusselbitarna i Vision Älvstaden, Göteborgs största stads-utvecklingsprojekt som ska få innerstaden att växa över älven och göra vattnet till en tillgänglig och naturlig del av staden för alla göteborgare. Läget är unikt. På promenadavstånd från Centralen och Nordstan ska en vattennära, tät, hållbar och levande blandstad skapas, med en mängd aktörer och aktiviteter. Området har också potential att bli den lokala stadskärna Hisingen saknar och blir en naturlig länk mellan Hisingen och innerstaden. Som en av åtta utvalda aktörer har vi fått uppgiften att delta i framtagandet av detaljplanen för den första etappen, som planeras vara färdig 2021. Göteborgs stad är mycket tydliga med att Frihamnen ska utvecklas till en riktig blandstad med ett rikt utbud och som lever alla timmar på dygnet. En stadsutvecklingsfilosofi som överensstämmer helt med vår affärsidé och arbetsmodell.